ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ


Η εταιρεία STANDAR  παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 1 έτους για όλα τα προϊόντα που προμηθεύει και παράγει ενώ διαθέτει πλήρη αποθήκη ανταλλακτικών για όλα τα είδη. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι επισκευές από το τους τεχνικούς μας και τα ανταλλακτικά που θα χρειαστούν για την επισκευή δεν επιβαρύνουν τους πελάτες μας.Με ανταπόκριση εντός 48 ωρών οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την επισκευή του εξοπλισμού σας, ακόμα και στον χώρο σας.

Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την πολυετή εμπειρία του στην υποστήριξη πελατών, η οποία πηγάζει από την ποσότητα και διαφορετικότητα των έργων που η εταιρεία έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα, ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας.

Παροχές υπηρεσιών που προσφέρουμε για εξοπλισμούς εστιατορίου, bar, ξενοδοχείου νοσοκομείου και γενικά χώρων μαζικής εστίασης.

• Επισκευές επαγγελματικού εξοπλισμού.
• Εγκατάσταση επαγγελματικού εξοπλισμού.
• Συντήρηση επαγγελματικού εξοπλισμού.
• Εκπαίδευση προσωπικού.
• Τηλεφωνική υποστήριξη.

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης :
Ορέστης ΣταφυλάςImage courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net


gr